Alla psykologsvar

Psykologen om att sakna tid för hyperfokus

”Sedan jag blev förälder så kan jag sakna att få ägna mig åt mina intressen fullt ut. Jag känner att jag undviker att ägna mig åt mina intressen för att de tar så lätt över allt. Jag blir frånvarande och också irriterad om jag blir störd av barnen eller min partner i det jag håller på med. Samtidigt känns det tomt att inte att riktigt få grotta ner mig och låta hyperfokuset flöda. Hur ska jag få till en ”lagomnivå” som inte går ut över familjen?”

Jenny svarar:
Jag förstår verkligen att det kan kännas svårt att hitta balansen mellan att få tid för dina intressen och din familjs behov. Du är inte ensam om att brottas med det här, för hyperfokus är ett väldigt vanligt tillstånd att hamna i när man har adhd/add.

Det finns många fördelar med att hamna i hyperfokus, som att man kan bli extremt produktiv, kreativ och innovativ men det kan också leda till att man förlorar sig i uppgiften och glömmer både tid och omgivning. Detta kan göra att man försummar sitt arbete eller glömmer att laga mat, att man blir frånvarande i sociala sammanhang och kan leda till att man är distraherad och inte lyssnar när barnen eller ens partner säger något.

Ingen är felfri

Det är lätt att känna sig som en dålig förälder när man blir irriterad på sina barn eller inte är tillräckligt uppmärksam på deras behov. Men vi är alla människor och vi är inte felfria. Jag tror att det är viktigt att hitta ett sätt att acceptera att det är så här du är, utan att döma dig själv, även om du samtidigt arbetar på lösningar för att få till en bra balans. Prata gärna med andra personer som har samma problem som du. Dels kan det vara skönt att få förståelse för vad du brottas med, dels kan du få tips på hur de har gjort för att hantera detta dilemma.

Ökad medvetenhet

Ett första steg för att hitta balansen kan vara att försöka bli medveten om var och när du brukar hamna i hyperfokus. Är det när du sätter dig vid datorn? Tar fram gitarren? Börjar meka med motorcykeln? Brukar det alltid hända efter jobbet? Innan middagen? På morgonen? Om du vet när, var och hur det brukar inträffa kan du lättare bli uppmärksam på dig själv så att du bestämmer att du inte sätter dig framför datorn innan middagen på grund av risken för att sugas ner i ett kaninhål.

Tydliga gränser och rutiner

Sedan tänker jag att det är viktigt att skapa tydliga tidsgränser och rutiner för dina aktiviteter (både för din egen skull och familjens).

Planera innan vad som måste göras och hur mycket tid du får använda till ditt specialintresse.

Använd påminnelser i mobilen eller olika typer av timers (gärna flera) för att hjälpa dig att byta fokus när det behövs eller be om hjälp från din partner. Kanske är det lättare och blir mer lustfyllt att ägna dig åt ditt intresse när barnen har gått och lagt sig eller ifall du lämnar hemmet?

Prata med din familj

Kommunicera öppet med din partner och familj om ditt behov av tid för att ägna dig åt ditt specialintresse men berätta samtidigt att du verkligen inte vill låta det gå ut för mycket över familjen. Informera gärna om hur hyperfokus funkar, som till exempel att det inte är att du inte vill lyssna, utan att du inte kan rå för att du blir frånvarande. Se om ni tillsammans kan spåna kring hur de kan få din uppmärksamhet när de behöver. Vad ska de säga och göra? Slå på en gong gong? Sjunga 800 grader? Förhoppningsvis kan ni hitta det komiska i situationen.

Det kan vara underbart att vara barn till någon med ett specialintresse, eftersom det gör föräldern glad, engagerad och kunnig inom ett ämne. Kanske är några av dina intressen sådana som du kan dela med dig av till din familj? Genom att berätta om dina känslor och dina behov och uppmuntra dina familjemedlemmar att berätta om sina så kan ni lättare förstå varandra, bli mindre irriterade och hitta lösningar.

Hyperfokus är när man blir djupt försjunken i och fokuserad på en viss aktivitet, uppgift eller ett intresse, så att man ofta tappar bort tiden och omgivningen helt. Det finns många fördelar med att hamna i hyperfokus, som att man kan bli extremt produktiv, kreativ och innovativ men också att det kan vara en källa till njutning och tillfredsställelse. När man ägnar sig åt sitt hyperfokus känns det som om man befinner sig i ett flow.

Back to top